Vi vandrade tillsammans med några av våra närmaste vänner från vårt hem, i Eriksberg i Uppsala, till Kung Björns Hög. Vi gifte oss under klarblå himlen, mitt i den bästa av somrar, 19 juli 1975.

Manifestet utformades i ett sedesamt vänskapsförbund under strikt ordnade former dirigerat av författningsförmågan Anders. Det på Fältspatsvägen 8 formulerade juridiskt bindande dokumentet har väglett oss in i en ljuv utveckling.