Nordfriesisches Wattenmeer 3-6 april 2018

Anette & Björn, Eva & Bengt, Berit & Mikael. På Björns initiativ, ett mycket trevligt besök i fågelrika marker.

Trivsamt och välordnat boende på Hotel Arlau – Schleuse

Hård kamp mot vinden till Leuchtturm Westerheversand