Nice 13-20 november 2011

PK blir sextigast i världen

Vi lyckades samla hela familjen, nästan, till en lugn gemensam vecka i Nice för att fira. Det är bra med högtider, åtminstone bra ur den synvinkeln att det blir ett tillfälle att ropa ”hem” alla som spridits åt olika håll på sina vägar mot egna liv.

Målet: Cap Estel Eze 16 nov 2011

Själva firandedagen byggde på en plan som brast men efter diverse turer landade precis så som vi önskat. Vägen dit kan vi säga prövade och berikade oss. Det blev en fantastisk dag att minnas och leva vidare på.