Namnet Silow

Det finns flera släkter Silow. Namnet på den gren vi tillhör lär ha sitt ursprung i Silvåkra. Berits avlägsne släkting på Bos sida var indelt knekt på Revingehed och bodde i Silvåkra. När det så blev dags att ta farväl från tjänst hos Kungen lämnade han sin plats i ledet och därmed också sitt gamla soldatnamn Munter. Soldat Munter tog då namnet Silow och på den vägen blev det visst.

Ett tidshistorisk dokument

Bo Silow som ung och stiligI samband med Bos bortgång i augusti 2004 kom ett historisk dokument i dagen. Ingegärd plockade fram ett helt fantastiskt tidstypisk avtryck som Bos pappa John knackat ned på en riktig skrivmaskin, minsann. Bos tillblivelse tillsammans med händelser i tiden sammanfattas på 37 maskinskrivna sidor och sträcker sig över tiden 1925 till 1941.

Dokumentet är uppdelat i fyra stycken 1,5MB pdf-filer och kan säkert väcka känslor hos fler än de närmaste.

Bo1 | Bo2 | Bo3 | Bo4