New York 24 april-9 maj 2004

PK & hennes herrar ”konstrar till det”