Dalbyvägen 5

Vår vackra lönn hösten 2008

Sandby är bäst, säger Kajsa

Den här sidan sammanställer ett mycket litet stycke historia om Södra Sandby, specifikt fastigheten på Dalbyvägen 5 så som vi har lyckats återskapa den. Vi hävdar inte att alla detaljer är korrekta men förhoppningsvis kan du som har någon relation till byn uppskatta en del av Skåne i förändring. 

Sedan vi flyttade in och tog över fastigheten på Dalbyvägen 1987 efter Sandelius har vi gjort små och stora förändringar.

Södra Sandby flygfoto 1930-31

Flygfoto över Södra Sandby 1930/1931 (från Nils-Arne Andersson på Almbacken)

Sandby13:9. Grobladet 3

Vi flyttade in augusti 1987 – vårt äldsta dokument, en karta upprättad 1948.

Grobladet 3 1907-1940

Bilden visar hur fastigheten disponerades från dess uppförande. Den bestod av tre lägenheter, ovanvåningen var inte inredd. Uthuset fungerade som brygghus, vedbod och plats för hushållsgris och höns.

Elin Persson ägde fastigheten från uppförandet fram till mitten/slutet på 1940-talet. Elin var aldrig gift, verkade under en tid som husföreståndarinna i Råby, fick en son med den hon tjänade hos, tog namnet Råberg.

Vid slutet av 1940 blev de tre lägenheterna en ett enfamiljshus.

Beata & Kalle Hanqvist tog över huset som sedan såldes till Agnes & Hilding Hansen ca 1958; jag tror köpeskillingen var 13 000 kr.

Idag, 4 juli 2018, när jag fixade lite i trädgården stod tre damer och kikade in på  tomten. Jag gick fram och hälsade på Britt Christensen med dotter och väninna som var ute på en nostalgisk rundtur i bygden. Numera bor Britt i Helsingborg. Det visade sig att hon bodde i huset några år under 70-talet till något år inpå 80-talet. Då var ovanvåningen på huset vindsutrymme med en halvtam fladdermus som inneboende. Britt lämnade över fastigheten till Glenn och Caroline Sandelius vid någon tidpunkt mellan 80-82.

Sandby juli 2011

Så här ser det ut idag (från Google maps)

Grobladet 3 2007

Under 2007 slutfördes en större förändring av stadsplanen. Stens och Tures hus fick lämna plats åt ett utvidgat köpcentrum och asfalterade P-platser. Bilden visar fastighetens nuvarande planering med muren mot norr och köpcentrum.

Innan förändringen hade vi Sten Johansson som granne åt norr som i sin tur tog över fastigheten efter Maria & Joel.

Karin & Axel var vår granne åt söder 1987 och under ca 8 år. Så småningom tog Anna & Martin över fastigheten som renoverades rejält – Martin tog sedan på sig att påbörja våra ombyggnader.