Lusaka 30 okt – 21 nov 2016

Resplan, ungefär så så här